71 üniversite rektörü Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı protokolünü imzaladı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen programda Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin iş birliği protokolü için bir ortaya geldi. Programa Türk Dünyasından 71 üniversite rektörü katıldı.

71 üniversite rektörü Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi kapsamında planlanan iş birliği protokolünü imzaladı.

TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIĞI PROJESİ İÇİN GÖRÜŞ ALINDI

Programa mesken sahipliği yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılış konuşmasında Türk dünyası üniversitelerinin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin hayata geçirilmesi için rektörlerin  görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

“TÜRKLERİN ORTAK HAREKET ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Türklerin ortak hareket etmesinin çok değerli olduğunu belirten Ceylan, “Bölünmüşlüklere karşın, toprak manasında bütünleşme olmasa bile, aynılıkları ve benzerlikleri olan Türkler’in eğitim, kültür, tarih, iktisat üzere alanlarda ortak paydada hareket etmeleri çok kıymetlidir. Bu manada romantik bir kanıya sahip olmadan ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin geliştirilmesi için lisan, tarih, eğitim ve iktisat alanlarında köprülerin kurulması kuraldır. İsmail Gaspıralı’nın lisanda, işte, fikirde birlik düsturu bu noktada çok değerlidir.” dedi.

“TÜRK DÜNYASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ SİYASAL İSTİKRARLARI ETKİLER”

Türk dünyasındaki iş birliğinin siyasal istikrarları etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı proje fikri ortaya çıkmıştır.” dedi.

Programa katılan üniversite rektörleri projeye tüm imkânlarıyla takviye vereceklerini, planlanan işlerin gerçekleştirilmesi için üniversitelerinde çabucak harekete geçileceğini tabir ettiler.