İsrail’in Filistinlilere yönelik yine başlattığı acımasız şiddet zinciri, Türkiye’de bile birtakım bölümlerce farklı mağduriyetler üzerinden önemsizleştirilmeye çalışılırken, İsrail’i her biçimde savunmayı sürdüren ABD’de yaşayan vicdan sahibi Musevileri ise akınları en sert lisanla eleştiriyor.

YAHUDİ PROFESÖRDEN İSRAİL’E SERT TELAFFUZLAR

Amerikalı ünlü Siyaset Bilimci Norman Finkelstein, Doğu Kudüs’ün Pir Cerrah mahallesinde Filistinli ailelerin konutlarından çıkarılması gerginliği ile başlayıp teravih namazında Mescid-i Aksa’nın İsrail polisi tarafından basılması ve akabinde Gazze’ye yönelik ataklarla ilgili gündemdeki gelişmeleri kıymetlendirdi.

“İSRAİL’İN UZUN VADELİ, SİSTEMATİK VE PLANLI HIRSIZLIĞI”

Doğu Kudüs’te ve Gazze’de son günlerde yaşanan olayların İsrail’in uzun vadeli, sistematik ve planlı teşebbüsünün mikroskobik bir kesimi olarak kıymetlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Finkelstein, Filistinlilerin topraklarının çalınması olayının İsrail’in kuruluş yıllarından daha geriye uzandığını belirtti.

Finkelstein, kelamlarına şöyle devam etti:

“Süreç 1948’de sona ermedi. İsrail kurulduğunda, süreç devam etti. İsrail’in sistematik, usullü biçimde el koyma ve hırsızlığı gün be gün hala devam ediyor. Buna gerçek tabirle ‘Filistin topraklarının çalınması’ diyelim. Ve artık gördüğünüz şey, sahiden de bu sistematik, metodik hırsızlık ve Filistin topraklarının soygununun bir mikrokozmosudur.”


“FİLİSTİNLİLERİN DİRENMEK İÇİN HER TÜRLÜ HAKKI VAR”

Memleketler arası hukuk ve İsrail’in insanlık dışı aksiyonları dikkate alındığında Filistinlilerin hırsız devlete karşı topraklarını savunmak için her türlü yolu kullanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Finkelstein, “Eğer bu söz yerindeyse, yurttaşlarınız bu toprak soyguncuları ve toprak hırsızları tarafından hücuma uğruyorsa, buna direnmek için her türlü hakkınız var.” diye konuştu.

“ZORLAR KONUTLARINDAN, YURTLARINDAN ÇIKARILDILAR”

Finkelstein, Gazze’deki Filistinlilerin Doğu Kudüs’tekilere takviye olmak istemesi üzerine de şunları kaydetti:

“Unutma, Gazze nedir? Gazze’nin yüzde 70’i mülteci ve mülteci soyundan geliyor. Bu nedenle kalplerinde ve ruhlarında Doğu Kudüs’e ne olduğunu anlıyorlar. Zira 73 yıl evvel onlara da birebir şey oldu. Konutlarından çıkarıldılar, memleketler arası hukukun lisanını kullanırsak, zorla yurtlarından tahliye edildiler. Onlar Kudüs’e bakınca, 73 yıl evvel başlarına gelenleri ve sonrasını, yani mülteci hallerini görüyorlar. Öyleyse bana, Doğu Kudüs’te yurttaşları Filistinlilerin başına bunlar geldiğinde dayanışma için hiçbir hakları olmadığını, mülteci olacak bu şahısların yanında direnmeye hakları olmadığını mı söyleyeceksin? Hayır!”


“YETER ARTIK!”

İsrail’e karşı “Yeter artık!” biçiminde öfkesini lisana getiren Finkelstein, İsrail’in Filistin topraklarına diktiği, tek emelinin insanları ve toprakları birbirinden ayırmak olan kelamda güvenlik duvarına da “Bunların çağdaş dünyada hala devam ettiğine inanmak sahiden güç.” kelamlarıyla reaksiyon gösterdi.

“NEW YORK’UN ORTASINDA BU TÜRLÜ BİR DUVAR DÜŞÜNÜN”

Finkelstein, “Bu duvarı New York kentine diktiğinizi, siyahi birçok insanın yaşadığı Harlem’i ayırdığını ancak Central Park’ta boş toprak olduğu için tuttuğunuzu hayal edin. (Filistin topraklarında) bu duvarın dikilmesinin bir tek emeli var, öbür halk dışında Yahudi çoğunluğu ve bütün toprakları ellerinde tutmak istiyorlar. Bu, İsrail’in kıssasıdır.” dedi.

“BU DEVLET ÇOK İLERİ GİTTİ”

İsrail için “Bu devlet çok ileri gitti. Uçuk ve çılgın bir devlet haline geldi.” yorumunu yapan Finkelstein, evvelki gün toplumsal medyaya yansıyan Mescid-i Aksa avlusunda çıkan yangına karşı sevinçten dans eden İsraillilerin imgesi konusunda da şu değerlendirmede bulundu:

“BUNLAR BİR KÜME MECZUP DEĞİL”

“İşte İsrail’in nüfusu bu. Beğen yahut beğenme. Bana bunların bir avuç fanatik olduğunu, bir küme meczup olduğunu söylemeyin. Hayır. Youtube’ta canlı gördünüz. Bu İsrail’dir, gerçek İsrail. Kundakçı, toprak hırsızları, toprak soyguncuları ve Yahudi üstünlükçüleri. Bunlar benim sözlerim değil, İsrail ve işgal altındaki Filistin’de bulunan ana insan hakları örgütünün birkaç hafta evvel yayınladığı raporundan.”


“ÜRDÜN’DEN AKDENİZ’E KADAR TOPRAK İSTİYORLAR”

İsrail’in Ürdün ırmağından Akdeniz’e kadar Yahudi üstünlüğünü kurmayı hedefleyen “apartheid” bir devlet olduğunu söyleyen Finkelstein, son şiddet olaylarına karşı ABD’de Joe Biden idaresinin reaksiyonunun ise başkalarından farksız olduğunu kaydetti.

Finkelstein, “Benim iddiam, (eski ABD Lideri Donald) Trump idaresinden farklı olarak, tahminen ateşe gazyağı dökmüyorlar. Muhtemelen sessizce İsraillilere o aileleri Pir Cerrah’tan tahliye etmemelerini söylüyorlar.” görüşünü paylaştı.

“SÖZDE BARIŞ SÜRECİ SONA ERDİ”

Trump idaresi sırasında gündeme gelen kelamda barış sürecinin artık resmen öldüğünü düşündüğünü belirten Finkelstein, “Yeni bir geçiş devrindeyiz. Ve artık en kıymetli şey, Filistinliler ortasında muteber bir liderliğin, muteber bir örgütün ortaya çıkmasını umut etmek, bunların bir dizi önemli talebe tahlil getirmesine dua etmek ve bunların ne olduğunu göreceğiz.” dedi.

“İSRAİL, TÜM FİLİSTİN TOPRAKLARINI İSTİYOR”

Finkelstein, İsrail’in hedeflediği, Filistin’de bütün topraklara el koyarak Yahudi çoğunluklu bir devlet kurma isteğinin milletlerarası hukukla bağdaştırılamaz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak kelamlarını noktaladı.

By admin