Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? Güvenlik Soruşturması kanun teklifi maddeleri

Kamuya birinci sefer atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis Genel Heyeti’nde dün yapılan oylamada reddedilmişti.

Meclis’te dün yine görüşülen güvenlik soruşturması teklifinin 6 Nisan’da yine oylanmasına karar verildi.

Bu gelişmenin akabinde devlet memuru olmak isteyenler başta olmak üzere vatandaşlar, ‘Güvenlik Soruşturması nedir?’ sorusuna karşılık aramaya başladı.

Pekala, Devlet memuru olmak için atanacak olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması nedir, kimlere bakılır? İşte, Güvenlik Soruşturması kanun teklifi unsurları..

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Güvenlik soruşturması, asker kaçaklarının tespit edilip birliklerine teslim edilmesi ve bir kabahatten aranan şahısların tutuklanması için yapılan soruşturmalara denir. Bunun yanı sıra hakkında yakalama ya da tahdit (sınırlama) kararı olan şahıslar için hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması yapılabilmektedir.

Soruşturmanın içerisinde, Ulusal İstihbarat Teşkilatı dışında kolluk kuvvetleri ve emniyet mensupları da etkin olarak misyon almaktadır. Yeni getirilen yasal düzenleme ile birlikte bekçiler de soruşturmaya ve arşiv araştırmalarına katılabimektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA KİMLERE BAKILIR?

Güvenlik soruşturmasında kişinin annesine, babasına ve eşine bakılmaktadır. Ek olarak gerekli durumlarda eşinin annesi ve babası da soruşturmaya dahil edilebilmektedir. Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte kardeşler, güvenlik soruşturmasının dışında tutulmaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI KANUN TEKLİFİ UNSURLARI

  • Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü yahut çalıştırma formuna bağlı olmaksızın birinci kez yahut tekrar memuriyete veya kamu vazifesine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek konuların belirlenmesi,
  • Araştırma ve soruşturma sonucunda elde edilen dataların kıymetlendirilmesi hedefiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç bireyden oluşan bir kıymetlendirme kurulunun kurulması ile kurulun kendisine iletilen datalara ait objektif ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zaruriliği,
  • Kişinin istihbari faaliyetlere husus olmayan kendisiyle ilgili şahsî dataları hakkında bilgilendirilmesi ile bu bilgilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ait önlemlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya temel alınan şahsî dataların gerçek ve şimdiki olmasının gözetilmesi,
  • Şahsî bilgilerin işlendikleri hedefle irtibatlı, ölçülü ve hudutlu olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanununda belirtilen genel prensiplere karşıt hareket edilmemesi,
  • Bilgi güvenliğine ait tedbirlerin alınması, elde edilen şahsî dataların işlenme emelinin ortadan kalkması hâlinde yahut her durumda iki yılın sonunda kıymetlendirme komitelerince silinmesi ve yok edilmesi,
  • Bilgilerin değerlendirilmesinde misyonlu olanlar tarafından şahsî datalarla ilgili cürüm işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren öteki bir kabahat oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17 nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18 nci unsur kararlarının uygulanması,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa nazaran, Ulusal Savunma Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde tahsil görecekler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmektedir.