İçişleri Bakanlığı’ndan 3 soruya daha yanıt

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili merak edilen birtakım hususlara açıklık getirdi.

İşte merak edilen 3 soru daha…

-Optisyenlik kurumları kısıtlamalara tabi midir?

Tam kapanma devri boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine süreksiz olarak orta vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz tabipleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik müddetinin 10 gün olması ve tam kapanma müddeti içerisinde gözlükleri ziyan gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması maksadıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik kurumun açık olması sağlanacaktır.

Nöbetçi optisyenlik kurumunun çalışanları;Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte “çalışma müsaadesi misyon belgesi” formunu manuel düzenlemek ve kontrol faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerineibraz etmek ile ikametle işyeri ortasındaki güzergah ve vakit dilimi ile sonlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır.

-Yaptığı işin tabiatı gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gerekenelektrik ve doğalgaz tamir/bakım takımları ile veteriner üzere şahısların müsaadeleri, iş yeri-ikamet ortasındaki güzergahla hudutlu mıdır?

Tam kapanma periyodunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan bireylere ait yapılan kontrollerde kollluk ünitelerince şahısların durumlarının; muafiyetin nedeni, vakti ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı denetim edilmektedir.

-Tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından istisna tutulan çiftçilerin çalışma müsaadesi vazife dokümanı almalarına gerek var mıdır?

Genelgemizle tam kapanma devrinde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak emeliyle “Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların” sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda ziraî üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan “Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi” yahut Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesini” ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıyeten e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma müsaadesi misyon belgesi” almalarına gerek bulunmamaktadır.

Çiftçilerimizin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan “Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi” yahut Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan “Çiftçi Belgesini” ibraz etmek, ziraî üretim faaliyetlerinde kapsamında kalmak ve ziraî üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti ortasındaki güzergah ve vakit dilimiyle hudutlu kalmak kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde ayrıca bir doküman sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

ÖTEKİ SORU VE YANITLAR

Bakanlığın internet sitesinde yer alan öteki soru ve yanıtlar şöyle:

-Tam Kapanma Devrinde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?

Ramazan ayı boyunca besin kolisi ve yemek dağıtımı vb. üzere yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Toplumsal Takviye Kümeleri koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu hedefle Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları müracaatlarda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak kıymetlendirme ile kuralları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek vazifelileri, müracaat yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile hudutlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

Tam kapanma önlemlerinin uygulandığı tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara vilayetlerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat dokümanıyla bir arada kısıtlamaya tabi olmaksızın vilayet göç yönetimi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir.

Bahse husus muafiyet ikamet müsaadesi randevusunun vakti ve vilayet göç yönetimi müdürlüğü ile ikamet ortasındaki güzergahla sonludur.

-Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri ortasında meskenlere servis halinde de hizmet verebileceklerdir.

-Kısıtlama mühletince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?

Havalimanı, gar, liman, terminal üzere yerlerde bulunan iş yerleri, kendi dalları için belirlenen genel kurallara tabidirler. Bu kapsamda makul şartlara ve mühletlere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market üzere yerler, belirlenen mühlet ve şartlara uymak kaydıyla açık olabilecekler, öbür iş yerleri ise kapalı olacaklardır.

-İleri yaş kümesindeki şahıslar ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Beslenme/temizlik gereksinimlerini yerine getiremeyen ileri yaş kümesindeki bireyler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sıhhat raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu olacak formda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

-Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri kentler ortası seyahat müsaadesi manasına gelmekte midir?

Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan kentler ortası seyahatler, lakin zarurî hallerin varlığı halinde seyahat müsaade heyetlerinden müsaade alınması kuralına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan şahısların yapacakları kentler ortası seyahatleri de müsaadeye tabidir.

İkameti ve iş yeri farklı kentlerde olan çalışanlar kentler ortası seyahat müsaadesine tabi midir?