Jean Stafford’ın Pulitzer Ödüllü öyküleri ile okuma şöleni

Stafford, eşine az rastlanır biçimde sivri, hüzünlü lakin bir o kadar da komik ve şaşırtan olabilen hikayelerinde, çocukluk periyodundan başlayan sancılarıyla bireylerin tutsak oldukları iç dünyalarını, çıkmazlarını, insan münasebetlerindeki çalkantıları, tüm bağlılıklardan özgürleşme hayali ile aidiyet isteğini bir zanaatkâr titizliğiyle işliyor.

SEKİZ BAĞIMSIZ HİKAYE

Toplu Hikayeler başlığıyla iki cilt hâlinde yayımlanan Jean Stafford hikayelerinin bu ikinci halkası, bayan ve çocuk karakterlerin başı çektiği on sekiz bağımsız hikayeden oluşuyor.

Gelmiş geçmiş tüm temelli yapıtların yaptığı üzere okuruna hayat karşısında gerçek bir içgörü kazandıran kitap, ünlü muharrir Joyce Carol Oates’un hikayelerdeki ustalığın altını çizdiği sonsözüyle sunuluyor.

Sayfa: 405

KURMACA SANATININ TEPE ÖRNEKLERİ

Hikaye severleri tekrar kurmaca sanatının tepe örnekleriyle buluşturan eser, can acıtıcı olduğu kadar komik yanlarıyla insan münasebetlerine, kimsenin muaf olmadığı içsel çatışmalara, hayal kırıklıklarına, düşlere dair muazzam titizlikte bir anlatım sergiliyor.


Jean Stafford

DERİNLİKLİ KARAKTERLER

Muharrir, bireyi şekillendiren toplumsal art planı asla göz arkası etmeden, derinlikli karakterler ve çarpıcı olay örgüsü yaratmaktaki başarısı, betimleme gücü, sunduğu detay zenginliği, lisan ve üsluba hâkimiyeti, ruhsal öğeleri kullanmaktaki hüneriyle Amerikan edebiyatının hudutlarını aşarak üniversalliği yakalıyor.


Sayfa: 424

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Pek çok eleştirmenin kusursuz olarak addettiği hikayelerindeki ince işçiliğiyle hayranlık uyandıran Jean Stafford, kadınlıkla ilgili basmakalıp kanıları sorgulamaya açma hamasetiyle süratle akıp giden vakte direnen anlatılara imza atıyor.

Kitap sayfası için bağlantı:

[email protected]