Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kurumlar vergisi oranı 2021

AK Partili milletvekillerinin ‘Ekonomik Islahat Paketi’ kapsamında meclise sunduğu ve gelecek hafta görüşülmesi planlanan kanun teklifinde, kurumlar vergisinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 oranında artırılacağı hususu üzerine Kurumlar vergisi merak konusu oldu.

Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır ilgili vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İşte kurumlar vergisine dair ayrıntılar..

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri çıkar üzerinden alınan vergidir. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, paylı komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir.

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların hukuksal kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri hükmî kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler.

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun birinci hususu gereği, çıkarından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar şunlardır:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi hisselere bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek yahut vakıflara ilişkin iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş iştirakleri

KURUMLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. hususuna nazaran şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş sarfiyatlar çıkarıldıktan sonra elde edilen fiyat üzerinden hesaplanır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. hususunda tahakkuk eden matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirlenmiştir.

Bu oran 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi lakin teşviklere tabi şirketler yahut birtakım devirlerde Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır.

Şirketler tüm şubeleri, ofisleri, imalathaneleri için başka farklı beyanname hazırlamazlar, tüm faaliyetlerinden elde ettikleri yararlarını tek mükellefiyet üzerinden tek beyanname ile öderler.

Şirket mali yıl içerisinde ziyan etmişse bir sonraki mali yılın vergi matrahında bu ziyanı gösterebilmekte ve vergiye husus olan fiyattan düşebilmektedir lakin en fazla beş yıl evvelki devrin ziyanı tahakkuk ettirilebilir.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021

Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi lakin teşviklere tabi şirketler yahut kimi periyotlarda Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır.

AK Parti yetkililerinin meclise sunduğu yeni kanun taslağında, kurumlar vergisinin yüzde 25’e çıkarılması öngörülmüştür.