Maden bölgeleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı

Enerji ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı’nın, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Madencilik faaliyetleri yürütülen alanla ilgili yeni yapılacak düzenlemeye üç ay müddet tanındı. Müracaat işleklerinde alanın birinci sahibi ödemelerde sorumlu olacak. Sorumluluk yerine getirilmezse ruhsat iptal edilebilecek.

3 ay ek süre

Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana nazaran yürütülemediği tespit edilen alanlarda, yeni ruhsat sahibi tarafından gerekli tüm izinlere yönelik müracaatların ve üretim yapılması planlanan alan ile sonlu olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine yahut kamulaştırma yapılmasına ait müracaatların yapılması için üç aylık mühlet verilecek.

Başvuru süreçlerine ait bedellerin ödenmesi ile ilgili karar alındı

Buna nazaran, kelam konusu müracaatlara ve müracaat sonrasındaki süreçlere ait gerekli tüm bedellerin müddeti içinde, maden bölgesi ilan edilmeden evvelki ilgili ruhsat sahibi kişi yahut bireyler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin iştirak hissesinden karşılanması mecburî olacak.

Ruhsat iptaline gidilebilecek

Bu bedellerin belirtilen biçimde ödenmemesi ya da iştirak hissesinden karşılanmaması yahut belirtilen müddette gerekli müracaatların yapılmaması halinde ilgili bölge ruhsatı ek mühlet verilmeksizin iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha pozisyonuna getirilecek.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü devreye girecek

Belirtilen yükümlülüklerin yeni ruhsat sahibi şirketin paydaşlık hisselerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle yerine getirilmediğinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilmeksizin yeni ruhsat sahibi şirketin iştirak hisseleri, madencilik faaliyetlerine ait tüm maliyetler ve rezerv ölçüleri, yeni kurulan iştirak yapısı içerisinde yer alan şirketlerin maden bölgesinde daha evvel yapılan üretimler ve üretimlere bağlı olarak ortaklar ortasında dağıtılan gelirleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından tekrar belirlenecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 6 ay müddet tanınacak

Belirlenen yeni paydaşlık hisselerine yönelik gerekli tüzel süreçlerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni ruhsat sahibi kişi yahut şahıslar ile maden bölgesi ilan edilmeden evvelki ruhsat sahibi kişi yahut şahıslara Genel Müdürlükçe 6 aylık mühlet verilecek. Mühlet içerisinde yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde gerekli tüzel süreçler için ek altı ay mühlet verilecek.

Maden alanı ihalelik saha haline getirilebilecek

Bu altı aylık mühlet içerisinde belirtilen davaların açılarak Genel Müdürlüğe bildirilmemesi yahut açılan davaların sonucuna nazaran çabuk halde gerekli süreçlerin tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha pozisyonuna getirilecek.​​​​​​​