İçişleri Bakanlığı’nca muhtarlar hakkında yeni düzenlemeler getiriliyor.

Uzun bir müddettir üzerinde çalışılan düzenlemenin taslak metni hazırlandı.

Hazırlanan taslak metni AK Parti milletvekilleri tarafından kanun teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığına sunulacak.

Taslak ile muhtarlara kimi yeni haklar getirilirken, vazife ve sorumluluklarına yeni eklemeler de yapılıyor.

YARDIM ÖDENEĞİ

Muhtarlıklara merkezi idare bütçesinden iki muhtar ödeneği fiyatında yardım yapılacak.

Bu yardımın karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak.

Kelam konusu fiyat yılı içinde, iki eşit taksitte mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak. Cumhurbaşkanı bu ödeneği iki katına kadar artırabilecek.

YILLIK MÜSAADE

Muhtarlar vilayet genel meclisi ve belediye meclis toplantılarına katılabilecek ve bu toplantılarda kelam hakkına sahip olacak. Muhtarlar yılda 30 gün müsaade kullanabilecek.

DOĞUM MÜSAADESİ

Bayan muhtarlara doğumdan evvel sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta müddetle ödeneği kesilmeksizin analık müsaadesi verilecek. Ayrıyeten 6 aya kadar ödeneksiz müsaade kullanma hakları olacak.

FİYATSIZ SEYAHAT

Muhtarların misyon mühletleri boyunca kent içi toplu taşıma hizmetlerinden fiyatsız olarak faydalanabilmeleri de öngörülüyor.

By admin