Putin: Batı ülkelerinin ihmalleri nedeniyle küresel ekonomideki sorunlar kronik hale geldi

BRICS İş Forumu’nun iştirakçilerine görüntü konferans irtibatıyla hitap eden Putin, “Şu anda daima olarak yeni, siyasi saikli yaptırımlar uygulanıyor, rakiplere baskı uygulama sistemleri güçlendiriliyor. İşbirliği bağları şuurlu olarak koparılıyor, lojistik zincirleri bozuluyor. Tüm bunlar, global ölçekte iş dünyasının çıkarlarına ziyan veriyor, tüm ülkelerdeki halkların refahına olumsuz yansıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Batı’nın bu tavrı sonucunda global iktisattaki problemlerin kronik hale geldiğine dikkat çekerek ticari faaliyetlerinin azaldığını, işsizliğin arttığını, hammadde ve bileşen açığının tırmandığını, global besin güvenliğini sağlama konusundaki zorlukların derinleştiğini, tahıl eserlerinin ve öbür temel tarım eserlerinin fiyatlarının arttığını vurguladı.

BRICS ülkelerindeki girişimcilerin işletmelerini Batılı partnerlerin piyasa iktisadının, özgür ticaretin, özel mülkiyet dokunulmazlığının temel unsurlarını ihmal ettiği bir devirde geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Putin, Batı’nın sorumsuz bir makroekonomik siyaset izlediğinin altını çizdi.

‘BRICS bünyesinde yeni memleketler arası rezerv para ünitesi oluşturmak için çalışma yapılıyor’

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinin para üniteleri temelinde yeni bir memleketler arası para ünitesi oluşturma konusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, Rus iş etraflarının BRICS ülkelerinin iş topluluklarıyla uyum içinde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik operasyonel adımlar attığını, lojistik rotalarını yine düzenlediğini ve yeni üretim zincirleri kurduğunu da kaydetti.

‘Rusya’nın makroekonomik siyaseti, yaptırımlara karşın tesirini gösterdi’

Rusya’nın makroekonomik siyasetinin ise yaptırımlara karşın tesirini gösterdiğini belirten Putin, Rus finans sistemini müdafaayı, vatandaşlara toplumsal takviye sunarak sanayi alanındaki duruma istikrar kazandırmaya başlamayı başardıklarını söz etti.

Rusya’nın stratejisinin değişmez olduğunun da altını çizen Putin, ülkenin potansiyelini artarak herkesle eşitlik unsurları temelinde çalışmaya hazır olduklarını ekledi.