Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı 10 Nisan tarihli Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Pekala, 10 Nisan tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 10 Nisan Resmi Gazete sayısı..

10 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Hedefi, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge üzere kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807)
–– Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3808)
–– Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Yapılması ve Tıpkı Kararın 2021 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3809)
–– Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3810)
–– Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Talaytepe Mahallesi Sonları İçerisinde Yer Alan Birtakım Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3811)
–– Kastamonu İli, Hanönü İlçesinde S:88614 Numaralı IV. (c) Küme Maden (Bakır) İşletme Ruhsat Alanı Sonları İçerisinde Kalan ve Bakır Cevheri Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Gereksinim Duyulan Birtakım Taşınmazların, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3812)
–– Halkalı-Kapıkule Demiryolu Çizgisi ile Kesişen 9 Adet Güç İletim Sınırı Deplaseleri Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Halinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3813)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi Kıyı Bölümü Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3814)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Gündoğan ve Türkbükü Mahalleleri Kıyısında Bulunan Alan, Adalar ve Etrafı Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3815)
–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Eskiçeşme-Bitez-Ortakent-Karakaya-Dereköy-Geriş Mahalleleri ve Adalar Etrafı Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3816)
–– İstanbul İli, Adalar İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3817)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Marmara Adası Saraylar Mevkii 3 No.lu Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3818)
–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Sarımsaklı Mevkii 62 No.lu Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3819)
–– Balıkesir İli, Marmara İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan 13 No.lu Marmara Adası-Marmara Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3820)

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına Ait Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Yeri Dışında Kurulan Mukaveleler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Zerzevat ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/17)
–– 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Dokümanlarının (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Evrakları Listesi
–– 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Re’sen İptal Edilen Evrakların Listesi

ŞURA KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 08/04/2021 Tarihli ve 10132 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları
RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ

By admin