Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 11 Mayıs Salı tarihli Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Pekala, 11 Mayıs 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 11 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

11 MAYIS 2021 SALI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Amasya Üniversitesi Bayan ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılması Hakkında Bildirim

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

11 MAYIS RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ


By admin