Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı 9 Nisan tarihli Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Vatandaşlar, Resmi Gazete sayılarını yakından takip ediyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Pekala Resmi Gazete bugünün kararları neler? İşte 9 Nisan Resmi Gazete..

9 NİSAN RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir.

Hedefi, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge üzere kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YER İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

–– Osmaniye İli Toprakkale İlçesine Bağlı Tüysüz Beldesinin İsminin “Türkmen” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

–– Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Kanununun I (A) Kümesi Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Alanları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Güç Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarından Elektrik Gücü Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yetkilendirilmiş Hukuksal Bireyler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği
–– Merkez Av Kurulu, Vilayet ve İlçe Av Komitelerinin Vazifeleri, Çalışma Yol ve Temelleri Hakkında Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Heyeti Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Heyeti Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Seviyesindeki Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kol ile Kurumlar Ortası Kredi Transferi Yapılması Temellerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİMLER

–– Mesleksel Yeterlilik Kurumu Mesleksel Yeterlilik Dokümanı Zaruriliği Getirilen Mesleklere Ait Bildiri (Sıra No: 2021/1)
–– Sularda Ziraî Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygun Tarım Uygulamaları Kodu Bildirisi (Tebliğ No: 2016/46)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2021/8)
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2017/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/75 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/76 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/77 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/78 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/82 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/85 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/86 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/88 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/89 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/92 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/102 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/104 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/110 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

By admin