Sıhhat Bakanlığı koronavirüs ile çabada kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Artan hadise sayılarına yönelik kısıtlama ve önlemlerin denetlenmesi süratle devam ederken, kapalı iş yerleri ve ofisler de mercek altına alındı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden ‘İş Yeri/Ofislerde COVID-19 İçin Alınacak Önlemler’ isimli broşür yayınlandı.

Yayınlanan 15 unsurluk broşürde, kapalı iş yeri olarak ve ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza üzere kapalı çalışma alanlarının tabir edildiği belirtildi.

Bu alanlarının sık sık havalandırılması gerekliliği üzerinde duruldu.

BROŞÜR HUSUSLARI

Broşürdeki başka hususlar şöyle:

– Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması pak hava sirkülasyonunu sağlayacak halde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma teklifleri doğrultusunda yapılmalıdır.

– İşyerlerinde ultraviyole aygıtları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

ARA KURALI VURGULANDI

– İşyerlerinde çalışanlar ortasında en az 1 metre ara olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. – Yemekhanede masalar ve sandalyeler ortası aralık en az 1 metrede olacak formda (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri kümelere nazaran belirlenmeli ve mümkün ise tıpkı bireylerin birebir masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da misal kurallara dikkat edilmelidir.

– Teneffüs yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) işçi iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sıhhat kuruluşuna yönlendirilmelidir.

EL PAKLIĞINA DİKKAT

– El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, olağan sabun kafidir. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

– Eldiven kullanımı el paklığı yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak gayesiyle eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir itimat hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir.

TUVALET PAKLIĞINDA ÇAMAŞIR SUYU

– İşyerleri paklığında bilhassa sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) paklığına dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla paklık sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Güçlü yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet paklığı için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

– Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve öbür aygıt yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Paklık yapan işçi maske ve eldiven kullanmalıdır. Paklık sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

– İşyerinde COVID-19 müspet bir kişi varlığı durumunda, İl/İlçe Sıhhat Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Ünitesine acilen bilgi verilir.

– Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın COVID-19 müspet çıkması durumunda etrafındaki şahıslar yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde kıymetlendirilir. COVID-19 müspet kişinin takip ve tedavisi sıhhat kuruluşunca yönetilir, başka çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl-ilçe Sıhhat Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün müddetle takip edilir.

By admin