TBMM’de kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek

Haftalık çalışmasına 10 Mayıs Salı başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türk Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Bayan cinayetine ağırlaştırılmış müebbet mahpus verilebilecek

Teklife nazaran, taammüden öldürme kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası verilecek.

Âlâ hal indirimi yapılmayacak

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine itina göstermesi, grup elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki formu tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller kabahat olacak.

Bayana ve sağlıkçılara şiddet katalog hatası olacak

Bayana ve sıhhat çalışanlarına karşı işlenen taammüden yaralama kabahatleri tutuklamaya ait katalog hatalar ortasına alınacak.

Taammüden yaralama kabahatinin, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bireye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog cürüm olacak.

Kurullarda görüşlecek kanun teklifleri

TBMM’deki ihtisas kurulları da gündemlerindeki kanun tekliflerini ele alacak.
Sanayi, Ticaret, Güç, Olağan Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi, çarşamba günü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Kurulda İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife nazaran, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek ölçüsü, İhracatı Geliştirme AŞ sermayesine eklenecek.

KİT Komitesi kontrolleri

KİT Komitesi, kontrol programını sürdürecek. Kurul, salı günü Türkiye Petrolleri Anonim Paydaşlığı Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, perşembe günü de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı iştirakleri ile Türk Reasürans AŞ’nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da yapılacak.