Genel Kurul’da, TBMM Lideri Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan bildiri okunarak oylamaya sunuldu. Bildiriye AK Parti, CHP, YETERLİ Parti ve MHP kümeleri kabul oyu, HDP Kümesi ret oyu verdi.

“EN GÜÇLÜ BİÇİMDE REDDEDİYORUZ”

Kabul edilen bildiride, “ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ait Ermeni lobilerinin tezlerini içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden diğer mana taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü biçimde reddediyoruz. Tarihi bahislerde karar vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Lideri’nin yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok kararındadır.” tabirlerine yer verildi.

“AKILDIŞI VE SORUMSUZ BİR ADIMDIR”

Bildiride, “Birinci Dünya Savaşı kaidelerinde yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra bu türlü sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi evraklar ya da memleketler arası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD İdaresi’nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar ortasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır.” denildi.

BİLDİRİDE ARŞİVLERİN DÜNYAYA AÇILDIĞI HATIRLATILDI

Türkiye’nin, 1915 olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunduğu, bu gayeyle 2005’te Ortak Tarih Kurulu kurulmasını önerdiği ve arşivlerini dünyaya açtığı hatırlatılan bildiride, şu tabirler yer aldı:

“Türkiye’nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, iş birliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan tutumunun altında, 1915 olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir vakit belirli bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda hiçbir siyasetçinin ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam bilakis 1915 olaylarına ait münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye’ye söyleyecek kelamı olamaz.”


ONAYLANAN BİLDİRİ

“Soykırım”ın, kapsamının son derece muhakkak, kullanımı çok somut kurallara bağlanmış bir memleketler arası hukuk kavramı olduğunu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

“Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Kabahatinin Önlenmesi ve Cezalandırılması Mukavelesi’nde belirtildiği üzere, sadece yetkili bir mahkeme tarafından karar altına alınabilir. 1915 olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken kaidelerin hiçbiri mevcut değildir. Ayrıyeten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir mana atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir halde ortaya koymuştur. Kaldı ki sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir kararı vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi uğraş göstermek gerekirken Lider Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret telaffuzlarını cesaretlendirmekten öteki bir hedefe hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede Lider Joe Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu yanlışlı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve itimat içinde yaşama uğraşlarını desteklemeye ve ikili ilgilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz tesirler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

101’inci açılış yıl dönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz TBMM, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız telaffuz ve davranış karşısında ulusal onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana hal almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok kararında sayılmasına dair bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması konusunu Genel Kuru’lun tasviplerine arz ederim.”


By admin