Toplam kredi stoku şubatta 3.8 trilyon lira oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi şubat ayı bültenine nazaran, şubatta bankalar 3 trilyon 655 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 56 milyar liralık, finansman şirketleri 34 milyar liralık ve faktoring şirketleri 30 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Böylelikle toplam kredi stoku 3 trilyon 775 milyar lira oldu.

TASFİYE OLACAK ALACAKLAR

Bu periyotta, tasfiye olunacak alacaklar 177 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 169 milyar lirası bankalara, 4 milyar 700 milyon lirası finansal kiralama şirketlerine, 1 milyar 900 milyon lirası faktoring şirketlerine ve 1 milyar 500 milyon lirası da finansman şirketlerine ilişkin oldu.

TİCARİ KREDİLER 2.8 TRİLYON LİRA

Ticari krediler şubatta geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 28 artarak 2 trilyon 895 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki hissesi yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti. Krediler içinde imalat sanayi yüzde 28’le en yüksek hisseye sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat dallarının hissesi da yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Bu devirde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek kesim yüzde 10,1 ile inşaat oldu. Bu kesimi yüzde 6,55 ile güç, yüzde 5,9 ile turizm takip etti.

FERDÎ KREDİLER 881 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan ferdi krediler şubatta yüzde 36 artarak 881 milyar lira oldu. Ferdî kredilerin yüzde 46’sını gereksinim kredileri, yüzde 32’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu.

Ferdi kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı şubatta bir evvelki yılın birebir devrine nazaran 1,4 puan düşerek yüzde 2,3’e geriledi.

76 BİN KİŞİ BİRİNCİ SEFER MUHTAÇLIK KREDİSİ KULLANDI

Şubatta 153 bin kişi kredi kartını, 76 bin kişi gereksinim kredisini birinci defa kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. Bu periyotta 85 bin kişi ise birinci kez kredili mevduat hesabı kullandı.

PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI VE FİYATI GERİLEDİ

TBB Risk Merkezi’nin protestolu senetler bültenine nazaran de şubatta protesto edilen toplam 28 bin adet senedin mali meblağı 843 milyon lira oldu. Protesto edilen senet adedi şubatta yıllık yüzde 45 ve meblağı yüzde 30 azaldı. Kelam konusu bilgilere aylık bazda bakıldığında ise senet adedinin yüzde 30, senet fiyatının yüzde 48 gerilediği görüldü. Bu yılın birinci iki ayında, protesto edilen toplam 67 bin adet senedin meblağı da 2,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu periyotta, senet adedi yıllık yüzde 40, meblağı yüzde 7 geriledi.

YASAL TAKİBE İNTİKAL ETMİŞ KİŞİ SAYISI AZALDI

TBB Risk Merkezi’nin negatif nitelikli kişisel kredi ve kredi kartı bültenine nazaran ise ocak-şubat devrinde ferdi kredi yahut ferdi kredi kartı borcundan ötürü yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 47 gerileyerek 132 bin kişi oldu. Ferdi kredi kartı borcundan ötürü yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-şubat devrinde geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 47 azalarak 76 bin bireye indi. Tıpkı devirde, ferdi kredi borcundan ötürü yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 47 azalarak 75 bin bireye geriledi.