Ulaştırma Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Koruma, güvenlik, temizlik işçisi alımı 2021..

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “sürekli işçi” alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra ünitelerinde çalıştırılmak üzere, İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde daima personel alımı yapılacak.

İş müracaatında bulunmak isteyen adayların yakından takip ettiği işçi alımı müracaatları ve kuralları araştırılıyor. Güvenlik, müdafaa ve paklık personeli takımlarına açılan müracaatlar bugün başladı.

Pekala Ulaştırma Bakanlığı 130 işçi alımı müracaatları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 120 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra ünitelerinde çalıştırılmak üzere daima personel alımı müracaatları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 9 Nisan’a kadar gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26 Nisan’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kura çekimine iştirakçi alınmayacak, noter kura çekimi Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte görüntü kayıt altına alınacak.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylar ortasından kura çekimiyle açık iş sayısının her vilayet ve unvan için 4 katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecek.

İŞÇİ ALIMI KOŞULLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca vazifelerinden çıkarılanlar yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olmamak,

6) Müracaatın son günü prestijiyle nitelik ve şartlar tablosunda belirtilen kısımlardan mezun olmak ve tercih ettikleri misyon unvanlarına ait meslek kolunun gerektirdiği kaideleri taşımak,

7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra ünitelerinde daima emekçi takımında bulunmamak,

8) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak, koşulları aranır.

ÖZEL KURALLAR

2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olması gerekmektedir.

3) Alınacak personel işçinin deneme mühleti altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen mühletin uzatılması mümkün bulunmaktadır.

4) Adaylar vardiyalı çalışma sistemini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya mahzur bir durumunun olmaması gerekmektedir.

5) Adayların misyonunu devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorununun bulunmaması gerekmektedir.

6) Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut gerçeğe alışılmamış evrak verdiği tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut gerçeğe ters evrak verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

8) Başka konularla ilgili mevzuat kararları yeterince süreç tesis edilecektir.

BAŞKA KONULAR

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26/04/2021 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ait duyuru yapılacaktır.

2) Ülkemizi de tesiri altına alan COVİD-19 salgını önlemleri kapsamında kura çekimine iştirakçi alınmayacak olup, noter kura çekimi Bakanlığımız https://youtube.com/c/TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte görüntü kayıt altına alınacaktır.

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar ortasından kura çekimi ile açık iş sayısının her vilayet ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir.

4) Kura çekimi aracılığıyla belirlenen asıl ve yedek aday listesi ile listede belirtilen adayların hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve öbür bilgilendirme süreçleri ile evrak tesliminden sonra yapılacak kelamlı imtihana ait bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.