Çağdaş siyaset ve iktisat uzmanı Wolfgang Streeck’e nazaran dünya değişmek üzere. İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde bir ortaya gelen demokrasi ile kapitalizm yavaş yavaş ayrılıyor.

LİBERALLEŞEN PİYASALAR

Bir vakitler finans bölümünün aşırılıklarını kısıtlayan düzenleyici kurumlar çöktü ve Soğuk Savaş sonrası kapitalizmin son zaferinin akabinde, piyasaların liberalleşmesini geri alabilecek hiçbir siyasi kurum yok.

Sayfa: 352

KAPİTALİZM KRİTİK DURUMDA

Kapitalizm artık kritik bir durumda. Büyüme yerini sakinliğe bıraktı; eşitsizlik istikrarsızlığa yol açtı ve para iktisadına olan inanç neredeyse büsbütün ortadan kalktı.

Wolfgang Streeck

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Dünya azalan büyüme, oligarşik idare, küçülen bir kamusal alan, kurumsal yozlaşma ve milletlerarası anarşiyle tanımlanır hale geldi ve bu hastalıkların tedavisi yok.

WOLFGANG STREECK

Köln’deki Max Planck Toplum Araştırmaları Enstitüsü emekli yöneticisidir. Berlin Brandenburg Bilimler Akademisi’nin üyesi ve İngiliz Akademisi’nin sorumlu üyesi olan Streeck’in evvelki kitapları ortasında Satın Alınan Vakit: Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi ve Critical Encounters: Capitalism, Democracy, Ideas (Kritik Müsabakalar: Kapitalizm, Demokrasi, Fikirler)yer alıyor.

Kitap sayfası için irtibat:

[email protected]

By admin