Yalova’da özel bir şirkette çalışan personel, kız kardeşinin sezaryenle doğum haberini alınca müdüre gidip mazeret müsaadesi talebinde bulundu.

İş yeri yetkilisinin müsaadeye yanaşmaması üzerine personel izinde ısrarcı oldu.

Bunun üzerine öfkelenen müdür, ‘Git o vakit, bir daha da gelme’ dedi. Hastaneye giden emekçi, kovulduğunu öğrenince İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

TAZMİNAT TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ

İş mukavelesinin patron tarafından haksız, nedensiz ve bildirimsiz olarak sonlandırıldığını tez ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık müsaade fiyatı isteyen personel, fazla çalışma fiyatı, ulusal bayram genel tatil fiyatı ve minimum geçim indirimi alacaklarının da davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı patron, davacı hakkında devamsızlık tutanağı tutulduğunu, davacının rastgele bir hak ve alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, davacı çalışanın ihbar ve kıdem tazminatı talebini geri çevirdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, patron yetkilinin süreçlerinden patronun şahsen sorumlu olduğuna hükmetti.

Oy birliği ile alınan kararda şu tabirlere yer verildi:

“Davacının iş yerinde çalıştığı sırada kardeşinin sezaryenle doğuma alındığı bilgisi üzerine patrondan işten erken çıkmak için müsaade talep ettiği, iş yerinde bulunan yetkili kişinin iki saat sonra çıkabileceğini belirttiği ortadadır. Davacının çabucak çıkma talebini tekrarlaması üzerine ‘Sen bilirsin o vakit bir daha gelme’ denilerek iş yerinden çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/4. hususuna nazaran patron vekilinin çalışanlara karşı süreç ve yükümlülüklerinden direkt patronun sorumlu olduğu kurala bağlanmıştır.

MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Davalı patronun olay sonrasında iş yeri yetkilisinin aksiyonunun kabul görmediğini gösterir formda personelin işe derhal başlaması için davette bulunmadığı anlaşılmaktadır. İş yerini sevk ve yönetim eden yetkili kişi pozisyonundaki çalışanın hareketini benimsemiş olduğu kabul edilmelidir. Hakikaten davacı emekçi ihtarname keşide ederek ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiş, davalı patron daha sonra düzenlediği ihtarnameyle iş mukavelesinin feshedilmediğini belirtmiştir.

Somut uyuşmazlıkta davacı personelin mazerete dayanan birkaç saatlik müsaade talebinin karşılanmaması üzerine tekrar de erken çıkmak istediğini açıklayınca bir daha iş yerine gelmemesi gerektiği söylenerek iş kontratının feshedildiği anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir. Mahkemece her iki tazminat isteğinin de kabulü gerekirken yazılı formda karar kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

By admin