Yasa dışı bahisle mücadelede 408 kişinin 6 milyon liralık fonuna el kondu

Hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve inceleme vazifelerini yürüten Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) bilgilerine nazaran, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı “bugüne kadarki en yüksek seviye” olarak kayıtlara geçti. Şuraya ulaşan kabahat gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

KUŞKULU SÜREÇ BİLDİRİMLERİ TAKİP EDİLDİ

Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen isimli araştırma talepleri de değerli bir yer tuttu.

Yürütülen bir soruşturma yahut kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isimli araştırma talebinin yüzde 91,6’sı FETÖ/PDY ile kontaklı, irtibatlı yahut iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi yahut şirketlerle ilgili oldu.

KABAHATLE UĞRAŞA KATKI

MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 tahlil evrakı sonuçlandırılırken, bu tahliller sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.

Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, cürümle uğraş eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında hususla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.

287 KİŞİ HAKKINDA HATA DUYURUSU

Yapılan tahlil, kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması cürmüyle ilgili olarak 187 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu.

1.557 KİŞİ HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA VE TAHLİL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla gayret kapsamında ise toplam 188 tahlil evrakı sonuçlandırıldı ve 1.557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda 172 adet tahlil raporu, 62 adet cürümden elde edilen bedel raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma hatalarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığı’na gönderildi.

YASA DIŞI BAHİS OYNATMA AKSİYONLARINA YÖNELİK SÜREÇLER

Toplam meblağı yaklaşık 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma hareketlerine yönelik 1.710 süreç, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü müddetle ertelendi.

İsimli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili unsuru kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi.