Yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen yemek bedeli istisnası fiyatı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da tıpkı oranda artışla 25,5 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

Konuya ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınladı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili bendi uyarınca, hizmet erbabına patronlarca iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyor. Patronlarca, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 2022 yılı için 34 lirayı aşmaması ve buna ait ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması kuralıyla bu ödemeler de istisna kapsamında yer alıyor.

2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası meblağı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı

Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen meblağ gelir vergisinden istisna olacak. Bu meblağların fiilen yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

Öte yandan, hizmet erbabının toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak niyetiyle patronlar tarafından yapılan taşıma sarfiyatları gelir vergisinden istisna tutuluyor. Patronlarca taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ilişkin bir günlük ulaşım bedelinin 17 lirayı aşmaması ve buna ait ödemenin toplu taşıma kartı, bileti yahut bu emelle kullanılan ödeme araçlarının temini formunda yapılması kaydıyla, yapılan bu ödemeler de gelir vergisinden istisna oluyor.

Aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen fiyat gelir vergisinden istisna

AA’nın haberine nazaran, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen 17 liralık ulaşım istisnası fiyatı yüzde 50 artırılarak 25,5 liraya çıkarıldı. Böylelikle, hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen meblağ gelir vergisinden istisna olacak. Bu fiyatların fiilen ulaşım kartlarına yüklenmesi ve ulaşım hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.