Çiftçi belgesi nasıl alınır? Çiftçi Kayıt Sistemi belge sorgulama ekranı 2021

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, çiftçilik müsaade dokümanı ile tam kapanma müddetinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Çiftçi evrakı aracılığıyla topraklarına gidip işleyebilecek olan vatandaşlar, bu kapsamda çiftçi evrakını kullanacak.

Çalışma müsaade dokümanı e Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e Müracaat ekranından kolaylıkla alınabiliyor.

Çiftçiler, çalışma müsaade evrakı nasıl alınır sorusunu araştırıyor. İşte Çiftçi Kayıt Sistemi ile müsaade dokümanı sorgulama ekranı..

ÇİFTÇİLER KISITLAMALARDAN MUAF MI?

Ziraî üretime ait zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. eserlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar, Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar yasaktan muaf olacak. Lakin ÇKS dokümanı bulundurmak kıymetli bir şart olacak.

Çiftçi Kayıt Belgesi’nin maksat dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla berbata kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi emeliyle kolluk kuvvetleri tarafından her türlü önlem alınacak ve yapılacak kontrollerde bu konuların denetimi bilhassa sağlanacaktır.

ÇİFTÇİ EVRAKI NASIL ALINIR?

Çiftçi evrakı almak için e-Devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Hasebiyle çiftçi dokümanı almadan evvel e-Devlet şifrenizi hazırda bulundurmanız gerekecektir.

ÇKS’ye birinci kere kayıt olanlardani istenen dokümanlar;

 • Çiftçi kayıt formu
 • Hukukî bireylerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki dokümanı
 • T.C. kimlik numarasını gösterir bir halde nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Çiftçi dokümanı örneği
 • Tarla, bağ, bahçe vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi
 • Ekili alanların muhtar tarafından onaylı formu (C formu)
 • Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı
 • Var ise müracaat sahibinin vergi numarasını gösteren evrak
 • Kendi yeri üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kimlik fotokopisi, diğerinin yeri ise arsa sahibinin kimlik fotokopisi
 • Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o yere ilişkin tapu kadastrodan alınacak tapu kayıt örneği
 • Döner sermaye yardım dokümanı
 • Taahhütname

E-DEVLET ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ SORGULAMA EKRANI