Oruç tutmak kalbi koruyor

Oruç tutmanın kardiyoprotektif (kalp koruyucu) tesiri olduğunu tabir eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy, oruç tutan bireylerin aç …

Posted On