Yargıtay, 15 yıl 3600 prim gününü tamamlayarak yaş haricinde emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanların kıdem tazminatı alması konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Personelin öbür işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizen Yargıtay, iş mahkemesinin kararını bozarak tazminatın ödenmesine hükmetti.

Pekala, kimler istifa edip tazminat alabilir, kimler daha sonra çalışabilir? Yeni işe giren, eski patrondan tazminat alabilir mi? İşte ayrıntılar..

YARGITAY NE KAARAR VERDİ?

Yargıtay, yasaya nazaran sigortalılık mühleti ve primi tamamlanmış olup yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını kazanmamış olan çalışanların işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurguladı.

Ayrıldığı işyerinin çalışana tazminat ödemesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, çalışanın işten ayrılmadan öbür işyerleri ile görüşme yapmasının ve ayrıldıktan sonra öteki bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğinin altını çizdi.

KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?

  • Emeklilik için yaş dışındaki koşulları tamamlayanlar
  • Emeklilik için ayrılanlar
  • Askerlik için ayrılanlar
  • Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan bayanlar
  • Haklı fesih ile istifa edenler

KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?

  • Emeklilik için yaşı bekleyenler
  • Emekli olanlar
  • Evlilik için ayrılanlar
  • Haklı fesih ile ayrılanlar

By admin