Eşinin telefonuna casus yazılım yükledi! Mahkemeden karar geldi

Edirne‘de bir kadın eşinin telefonuna casus bir yazılım yükledi. Bu bağlamda ele geçen kanıtları mahkemede boşanma davasında öne sürmüştü. Burada eşi kişisel verilerinin ele geçirilip kullanıldığını öne sürdü ve kadın hakkında ceza soruşturması başladı. Sputnik‘in haberine göre Anayasa Mahkemesi kadın hakkındaki ceza soruşturmasının etkili yürütülmediğini belireterek, yeniden yargılama kararına gitti.

Metrobüsün üstüne çıkan YouTuber için karar verildi!

Koca, kişisel bilgilerin ele geçirildiğini vurguladı

Eş şikayet dilekçesinde tüm kişisel verileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ve videoların özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini vurguladı.

Temyiz aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi‘nden olumlu sonuç alamayan koca B.Y Anayasa Mahkemesi‘ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmeleri yaptı:

“Derece mahkemelerinin eşlerin birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere aykırı olduğu açıktır. Sonuç olarak etkili bir yargısal sistem kurulması konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediğinden Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların mahkeme tarafından araştırılmaması, incelemenin derinleştirilmemesi, somut olaya uygun olmayan gerekçelerle sonucu ulaşılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Buna göre ihlalin mahkemenin işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İstinaf mercii de ihlali gidermemiştir.”

Anayasa Mahkemesi tüm değerlendirmelerin bir sonucu olarak sonunda bir hüküm verdi. Şu ifadelerde bulundu:

“Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine, Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.”

Sizler eşinin telefonuna casus yazılım yüklenmesi sonucunda gelinen durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın!